Burmistrz Gubina, Bartłomiej Bartczak zaapelował do mieszkańców o wzięcie udziału w trwającym II spisie próbnym do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Spis próbny w Gubinie zakończy się 30 kwietnia, co oznacz, że zostało bardzo niewiele czasu, żeby dopełnić obowiązku dokonania samospisu.

spis próbny w gubinie
fot. GUS/UM Gubin

Dane pochodzące ze spisów powszechnych stanowią dla nas samorządowców podstawę do podejmowania decyzji i tworzenia strategicznych planów rozwojowych, których celem jest prawa jakości życia mieszkańców poszczególnych jednostek terytorialnych. Spisy powszechne to jedyne źródło informacji na poziomie lokalnym – zaznacza Burmistrz Gubina.

Zobacz:   Bezpłatne badania profilaktyczne dla mężczyzn 45+. Nie przekładajcie tego na później!

Dzięki danym pochodzących ze spisów powszechnych samorządy lokalne mogą m.in.:

  • Kształtować racjonalną politykę oświatową i senioralną bazując na strukturze demograficznej ludności, liczbie i wieku dzieci oraz osób starszych
  • Pozyskiwać pomoc finansową np. na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” (wskaźniki zwodociągowania i skanalizowania)
  • Pozyskiwać inwestorów z Polski oraz z zagranicy, którzy analizują informacje z obszaru aktywności ekonomicznej ludności i wykształcenia na poziomie lokalnym, w celu oszacowania możliwości pozyskania odpowiedniej kadry pracowników
  • Skutecznie pozyskiwać środki w ramach projektów realizowanych ze środków UE

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w różnych przekrojach oraz na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju.

Zobacz:   Potrącenie rowerzysty w Gubinie. Policja publikuje nagranie wypadku "ku przestrodze"

Dokonanie samospisu jest możliwe przy wykorzystaniu internetowej aplikacji dostępnej na stronie spis.gov.pl/Index a bezpieczeństwo danych gwarantuje ponad stuletnie doświadczenie Głównego Urzędu Statystycznego w realizacji tego typu badań oraz odpowiednie ustawy.