Zespół polskich i zagranicznych naukowców policzył nietoperze w MRU, skład gatunkowy zimującej w podziemiach kolonii oraz kondycję zwierząt. Inwentaryzacja potwierdziła występowanie blisto 36 tysięcy osobników ośmiu gatunków.

Policzono nietoperze w MRU. Nie zgadniesz ile ich tam jest!
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Coroczne liczenie nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym odbyło się 15 stycznia, a jego dokładny wyniki to 35 770 osobników. Oznacza to, że już drugi rok z rzędu liczebność nietoperzy w największej ziomowej kolonii w Polsce spada. W zeszłym roku naliczono tam 36 838 osobników. Natomiast w 2020 roku odnotowano rekordowy wynik dla tego zimowiska, kiedy to okres zimowej hibernacji spędzało w podziemiach MRU 38 909 osobników.

Zobacz:   Niewybuch w urzędzie i pożar Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu

Nietoperze są uznawane za swego rodzaju barometr zmian zachodzących w klimacie. Na ten moment dwuletnia tendencja spadkowa w liczebności nie budzi niepokojów. Obniżanie się liczby osobników w kolejnych latach może mieć związek ze zmianami klimatu, które wpływają na czynniki panujące w podziemnych tunelach. Najważniejszymi z nich są temperatura i wilgotność powietrza. Dla większości gatunków powinna ona być na poziomie 90-100 proc. Wówczas zwierzęta mogą ograniczyć straty wody przez parowanie i nie muszą się często wybudzać, by uzupełnić jej zapas.

Nietoperze w MRU policzone

Wśród najliczniejszych gatunków zimujących w rezerwacie przyrody „Nietoperek” są gatunki ciepłolubne, dla których proces wzrostu temperatury w podziemiach jest zjawiskiem korzystnym. Zaliczają się do nich m.in. nocki rude i nocki duże. Odnotowano z kolei mniejszą liczbę mopków zachodnich oraz gacków brunatnych, które do hibernacji wybierają miejsca chłodniejsze.

Zobacz:   Nowe wały nad Odrą i Czarną Strugą gotowe. Wody Polskie zakończyły rozbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej

Liczenie nietoperzy w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym odbywa się od 1999 roku a nadzór nam tymi działaniami sprawuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. W tym roku nietoperze w MRU liczyło 60 naukowców z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Szwecji i ze Słowenii.