Już niebawem rusza kwalifikacja wojskowa w Międzyrzeczu. Tegoroczna kwalifikacja zostanie przeprowadzona od 23 do 30 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Rokitniańskiej 1. Przed komisją będzie można stawić się w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

Książeczka wojskowa
fot. ©Regioneo.pl/ESPECO

Kwalifikacja wojskowa w Międzyrzeczu ma na celu sprawdzenie zdolności fizycznych i umysłowych osób przeznaczonych do służby wojskowej oraz określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla niektórych grup wiekowych i płciowych. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji, naruszają przepisy prawa i mogą ponieść za to konsekwencje prawne.

Zobacz:   Międzyrzeckie Dni Kultury Łowieckiej już za nami. W tym roku były połączone z jubileuszem 100-lecia powstania PZŁ

Kwalifikacja wojskowa w Międzyrzeczu: Kto musi się stawić

W kwalifikacji wojskowej muszą wziąć udział mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Kwalifikacji wojskowej muszą też stawić się osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Zobacz:   Finały wojewódzkie Pucharu Tymbarku: Oto największe, piłkarskie talenty w regionie!

Ponadto, kwalifikacji wojskowej muszą stawić się osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa to bardzo ważny proces, który pozwala na określenie zdolności do służby wojskowej oraz wstępną selekcję kandydatów. Komisja wojskowa dokona oceny ich zdolności fizycznych i umysłowych. W przypadku, gdy stwierdzona zostanie brak zdolności do czynnej służby wojskowej, przeprowadzane są kolejne badania oraz udzielana jest pomoc medyczna. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do służby wojskowej, zostaną powiadomione o dalszych krokach i terminach, które będą musiały spełnić.

Zobacz:   Czas na kwalifikację wojskową w Słubicach – kto musi się stawić i co trzeba wiedzieć?

Jeśli chodzi o dokumenty, należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz, w przypadku mężczyzn urodzonych w latach 2002-2004, zaświadczenie o ukończeniu szkoły podstawowej. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w Międzyrzeczu, zostanie przeprowadzona od 23 do 30 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Rokitniańskiej 1. Przed komisją będzie można stawić się w godzinach od 9:00 do 13:00 od poniedziałku do piątku.

Komentarze