Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy obwodnicy Przytocznej w ciągu drogi krajowej DK24. Obwodnica Przytocznej jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 i stanowi ostatnią z sześciu planowanych inwestycji, dla której rozpoczęła się procedura środowiskowa.

W ciągu DK24 ma powstać obwodnica Przytocznej
Obwodnica Przytocznej ma powstać w ciągu DK24 – fot. Gov.pl/GDDKiA

Prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Przytocznej trwają od września 2020 roku. GDDKiA podpisała umowę z firmą Mosty Katowice na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R). Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) jest kluczowym etapem, który umożliwi dokończenie drugiego etapu opracowania oraz zatwierdzi preferowany wariant trasy. W trakcie postępowania administracyjnego, mającego na celu wydanie DŚU, mogą również zostać przeprowadzone konsultacje społeczne.

Zobacz:   122 km/h na „pięćdziesiątce” - kierowca stracił prawo jazdy

W ramach wniosku o wydanie DŚU przedstawiono kilka wariantów nowego przebiegu drogi, wskazując jednocześnie jeden z nich jako preferowany. Na potrzeby inwestycji opracowano cztery warianty – dwa po stronie południowej i dwa po stronie północnej. Wybrany jako preferowany jest wariant północny oznaczony jako 4 pomarańczowy. Analiza wielokryterialna wskazała, że jest to najkorzystniejszy wariant pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. Zyskał on również największe poparcie społeczne oraz najwyższą liczbę punktów w kategorii oceny wpływu na środowisko.

Obwodnica Przytocznej - proponowane warianty
Preferowany wariant obwodnicy Przytocznej ma długość niemal 6 km i obejmuje budowę czterech skrzyżowań z istniejącymi drogami, dwóch wiaduktów drogowych oraz mostu. – fot. Gov.pl/GDDKiA

Obwodnica Przytocznej w ciągu DK24 jest jedną z sześciu planowanych inwestycji w województwie lubuskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Pozostałe obwodnice to: obwodnica Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22, która jest już w fazie realizacji; Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, dla którego wiosną ubiegłego roku wydano DŚU; Kostrzyna nad Odrą w ciągu DK31, Wschowy i Dębowej Łęki w ciągu DK12 oraz obwodnica Dobiegniewa.