Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu 30 czerwca br. pozytywnie rozpatrzył wnioski powiatu żagańskiego, międzyrzeckiego i słubickiego w sprawie udzielenia wsparcia na rodzinkowe domy dziecka. Powiaty żagański i słubicki – 250 tys. zł oraz powiat międzyrzecki 500 tys. zł.

rodzinkowe domy dziecka
fot. Pexels

Samorząd województwa realizuje Strategię Polityki Społecznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie systemowych rozwiązań wspierających rodzinę. Do tej pory, w tym zakresie wspierał prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego w Żarach, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo-wychowawczych, organizację warsztatów i konkursów o roli rodziny oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, a także mediacje rodzinne.

Pomimo działań promujących pieczę zastępczą liczba przeprowadzonych adopcji w lata 2018/2019 spadła o połowę. Dlatego Zarząd Województwa Lubuskiego skierował swoje stanowisko pod obrady Konwentu Marszałków, wyraźnie akcentując potrzebę usprawnienia sposobu funkcjonowania ośrodków adopcyjnych. Konieczne jest przyśpieszenie możliwości uregulowania sytuacji prawnej małoletnich, w stosunku do których można dokonać kwalifikacji do przysposobienia. Stanowisko to będzie omawiane na najbliższym Konwencie Marszałków w Lubniewicach.

Zobacz:   12 zarzutów za włamania do domów w Żarach. 36-latek aresztowany, straty wynoszą prawie 160 tys. złotych

Wsparcie budowy domu dziecka w Skwierzynie

9 czerwca od Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego wpłynęła również prośba o dofinansowanie budowy budynku domu dziecka w Skwierzynie. Koszt całego przedsięwzięcia to 3,6 mln zł. W tej sprawie, 29 czerwca, marszałek Elżbieta Polak spotkała się z władzami powiatu międzyrzeckiego: starostą Agnieszką Olender oraz wicestarostą Zofią Plewą, a także przewodniczącą sejmiku Wioletą Haręźlak i radną województwa Aleksandrą Mrozek

Polak podczas sesji sejmiku odpowiedziała na interpelację radnej Aleksandry Mrozek, że dodatkowe wnioski, które wpływają do budżetu będą rozpatrywane w zależności od tego, jak uda się zrealizować dochody samorządu. – W tej chwili realizujemy to, co zaplanowaliśmy w budżecie województwa i to w mniejszym zakresie niż zaplanowano – wyjaśniała.

Zobacz:   Glovo w Żarach dostarczy jedzenie i zakupy do domu

Obecna na spotkaniu przewodnicząca sejmiku Wioleta Haręźlak przedstawiła inicjatywę uchwałodawczą klubu Samorządowe Lubuskie wraz z uzasadnieniem. Czytamy w nim, że Powiat Międzyrzecki ma obowiązek dostosować istniejącą placówkę opiekuńczo-wychowawczą do obowiązujących przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co oznacza, że od 1 stycznia 2021 roku w placówce może przebywać tylko 14 wychowanków. Dlatego priorytetem jest wybudowanie nowego domu dziecka w Skwierzynie, co umożliwi dzieciom już w nim mieszkającym na pozostanie w obecnym środowisku. Obecnie przebywa w nim 25 wychowanków w wieku od 10 do 24 lat oraz małoletnia matka z 3-miesięcznym dzieckiem. Klub radnych Samorządowe Lubuskie zawnioskował o wsparcie w wysokości 500 tys. zł.

Zobacz:   Glovo w Żarach dostarczy jedzenie i zakupy do domu

Marszałek zauważyła, że Powiat Międzyrzecki w tegorocznym budżecie województwa ma już zagwarantowaną pomoc w wysokości 7 mln zł na budowę obwodnicy Trzciela. Postara się więc znaleźć źródło finansowania. Chciałaby jednak, żeby była to pomoc systemowa w oparciu o Program Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego oraz Program wsparcia rodziny.

29 czerwca Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.