Kwalifikacja wojskowa w powiecie nowosolskim będzie trwać od 16 sierpnia do 24 września 2021 roku Podobnie jak w lata poprzednich odbywać się będzie w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Wrocławskiej w Nowej Soli.

Rusza kwalifikacja wojskowa 2021 w powiecie nowosolskim
Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa i należy się na nią stawić także wtedy jeśli nie otrzymaliśmy pisemnego wezwania. Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają mężczyźni urodzeni w 2002 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji a także osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Przed komisją muszą stawić się również osoby urodzone w latach 2000-2001, które powiatowa komisja lekarska uznała wcześniej za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia lub które złożyły wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zobacz:   Wniosek o odwołanie marszałek. Trzęsienie ziemi czy burza w szklance wody?

Kwalifikacja wojskowa w powiecie nowosolskim. Na czym polega?

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy i dokumenty potwierdzające poziom wykształcenie lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Zobacz:   Rosną nowe wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli

Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowej Soli:

Gmina Kolsko – 16-17 sierpnia 2021 r.
Gmina Nowa Sól – 17-19 sierpnia 2021
Miasto i gmina Nowe Miasteczko – 22-23 sierpnia 2021 r.
Miasto i gmina Otyń – 24-26 sierpnia 2021 r.
Gmina Siedlisko – 27-28 sierpnia 2021 r.
Miasto i gmina Bytom Odrzański – 31 sierpnia i 1 września 2021 r.
Miasto i gmina Kożuchów – 2-8 września 2021 r.
Miasto Nowa Sól – 9-22 września 2021 r.
Kobiety – 23 września 2021 r.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa i należy się na nią stawić także wtedy jeśli nie otrzymaliśmy pisemnego wezwania, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzenia informują także rozplakatowane obwieszczenia. Jeśli z ważnych przyczyn nie możemy tego zrobić w wyznaczonym terminie i miejscu, należy zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy inny termin.

Zobacz:   Lubuscy paraolimpijczycy przywieźli 5 medali z igrzysk paraolimpijskich w Tokio

Warto pamiętać, że w razie nie zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz/prezydent miasta z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej albo wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz