Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja realizowana przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jest prowadzona w dobrym tempie i powoli zaczyna zbliżać się do finiszu. Rozbudowywane wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli nabierają finalnych kształtów.

Rozbudowywane wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli nabierają finalnych kształtów
Rozbudowywane wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli – fot. Jerzy Malicki/Wody Polskie

Celem całego projektu jest kompleksowe zabezpieczenie obszarów położonych wzdłuż doliny Odry, ze szczególnym uwzględnieniem Nowej Soli. To zdecydowanie wzmocni ochronę przed falą wezbraniową dla około 43 tysięcy mieszkańców i lokalnej infrastruktury na obszarze 22 km kwadratowych.

Dotychczas zostały zrealizowane roboty ziemne korpusu lewobrzeżnego wału Odry na odcinku od portu do rzeki Czarna Struga oraz korpusy wałów Czarnej Strugi – od Lubieszowa do ul. Północnej – wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, jak wyloty sieci deszczowych, przepusty, konstrukcje żelbetowe i mury oporowe. Trwa też rozbudowa lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego Odry w pobliżu portu, gdzie realizowane są prace okładzinowe murów oporowych i w najbliższym czasie powinno rozpocząć się układanie nawierzchni brukowej na koronie wału.

Zobacz:   MI: obwodnica Drezdenka z rządowym dofinansowaniem

Ruszyły także roboty ziemne związane z nowym wałem Odry, przegradzającym dolinę Czarnej Strugi oraz obiektami przyszłej przepompowni, zlokalizowanej w tym rejonie. Jednocześnie prowadzone są roboty na budowlach Czarnej Strugi. Tu aktualnie trwa rozbudowa wałów oraz przebudowa obiektów infrastruktury na odcinku od ul. Przemysłowej do rejonu drogi ekspresowej S3. Realizowane są prace przy murach oporowych w rejonie osiedla Konstytucji oraz pomiędzy ulicą Chałubińskiego i mostem kolejowym. W trakcie jest budowa dwóch wylotów kolektorów deszczowych i dróg technicznych. Trwa też końcowy etap robót na przepuście rzeki Kożuszna i na murach oporowych w rejonie trasy S3.

Zobacz:   Donald Tusk w Sulechowie spotkał się z mieszkańcami. Poseł Mejza przywiózł banner po niemiecku

Wały przeciwpowodziowe w Nowej Soli nabierają finalnych kształtów

Przedsięwzięcie jest wykonywane ze szczególnym poszanowaniem nadrzecznej przyrody i zgodnie ze wszelkimi przepisami ochrony środowiska. Zakładane są między innymi nasadzenia kompensacyjne drzew i krzewów na wskazanych przez miasto terenach oraz nasadzenia roślinności wodnej i kształtowanie nowych siedlisk dla ryb. – informuje PGW Wody Polskie w komunikacie prasowym.

Koszt prac, które rozpoczęły się jesienią 2019 roku i potrwają do końca II kwartału 2023 roku opiewa na 144 mln złotych. Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, który jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Bank Rozwoju Rady Europy oraz ze środków budżetu państwa.