GDDKiA podpisała umowę z firmą Panattoni, określającą zasady rozbudowy węzła Niedoradz w ciągu drogi ekspresowej S3. Węzeł Niedoradz zyska dodakowy wjazd w kierunku Wrocławia. Rozbudowa ma związek z planowaną inwestycją firmy Panattoni w Niedoradzu.

Węzeł Niedoradz na S3 będzie rozbudowany. Przebudowa ma związek z inwestycją Panttoni w Niedoradzu
Węzeł Niedoradz na S3 – fot. GDDKiA, gov.pl

Koszty rozbudowy po stronie prywatnego inwestora

Ze względu na fakt, że rozbudowa spowodowana jest tzw. inwestycją niedrogową w miejscowości Niedoradz, obowiązek sporządzenia dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, spoczywa na inwestorze. Firma Panattoni poniesie również koszty związane z rozbudową węzła.

Podpisana przez GDDKiA umowa z Panattoni określa zasady realizacji przebudowy węzła oraz jej zakres, a także obowiązki stron. Obejmuje etap dokumentacyjny, zakończony uzyskaniem prawomocnej decyzji ZRID. Po uzyskaniu której zawarta zostanie odrębna umowa, obejmującą etap realizacji rozbudowy węzła Niedoradz.

Zobacz:   Zmiana organizacji ruchu na ul. Żelaznej w Żaganiu. Jak objechać, do kiedy remont?

Uzgodniona koncepcja rozbudowy węzła Niedoradz zakłada:

  • zmianę lokalizacji łącznicy wyjazdowej z drogi ekspresowej S3
  • budowę ronda na połączeniu łącznicy węzłowej drogi ekspresowej S3 z drogą powiatową nr 1434F i planowaną drogą gminną
  • budowę łącznicy wjazdowej na drogę ekspresową S3 w kierunku Wrocławia

Panattoni planuje zakończyć prace związane z rozbudową węzła do końca 2023 roku.