Nowa Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli – nadkomisarz Izabela Cul, objęła swoje stanowisko podczas uroczystej ceremonii, którą zorganizowano w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektora Bogdana Piotrowskiego. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz policjanci i pracownicy cywilni nowosolskiej jednostki.

Komendant Powiatowy Policji w Nowej Soli - nadkomisarz Izabela Cul
fot. KPP w Nowej Soli

Nadkomisarz Izabela Cul pełniła już od 24 lutego 2023 roku obowiązki szefa nowosolskich policjantów, a 25 kwietnia została formalnie powołana na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Nowej Soli przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – nadinspektora Jarosława Pasterskiego. Rozkaz wręczył osobiście I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim – inspektor Bogdan Piotrowski, który pogratulował nowej komendant sukcesu i życzył jej powodzenia w kierowaniu jednostką. Inspektor Piotrowski podkreślił również, że wiedza zawodowa, kwalifikacje oraz dotychczasowy przebieg służby nadkomisarz Cul dają gwarancję dobrego wykonywania zadań na powierzonym jej stanowisku.

Zobacz:   Kierowca Audi stracił prawo jazdy - przekroczył prędkość o 72 km/h w terenie zabudowanym

Podczas uroczystości nadkomisarz Izabela Cul uroczyście przywitała się ze sztandarem Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli oraz podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona ze strony przełożonych. Podkreśliła, że będzie się starała, aby bezpieczeństwo w całym powiecie było na jak najwyższym poziomie.

W związku z objęciem funkcji szefa nowosolskich policjantów, nadkomisarz Cul otrzymała liczne gratulacje i życzenia od zgromadzonych osób. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym i była okazją do podkreślenia znaczenia bezpieczeństwa i współpracy między służbami mundurowymi a społeczeństwem.

Komentarze