Cieszę się, że w miejscu, które od lat odnosi sukcesy, przyszedł czas na kolejny etap, otwarcie się na to, o czym bardzo dużo się mówi – wsparcie dla start-upów. Gratuluję pomysłu i determinacji w dążeniu do celu. Życzę powodzenia w realizacji projektu – mówił członek zarządu Marcin Jabłoński, podpisując umowę na unijne dofinansowanie Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR. Jej wartość to blisko 11 mln zł.

centrum wspierania startupów w nowej soli
fot. Pexels

Marcin Jabłoński przypomniał informacje odnośnie Osi Priorytetowej 1 – Gospodarka i innowacje. – W tej perspektywie gospodarka odgrywała jedną z kluczowych ról we wsparciu tego, co związane jest z rozwojem regionalnym. Na ten cel mieliśmy w tej perspektywie ponad 170 mln euro, to blisko 750 mln zł. Do tej pory po podpisaniu ponad 206 umów, rozdysponowaliśmy kwotę 620 mln zł. W Działaniu w ramach, którego zorganizowaliśmy konkurs mieliśmy do dyspozycji  ponad 30 mln euro, blisko 140 mln zł. Po kilku postępowaniach konkursowych, 14 podpisanych umowach rozdysponowaliśmy kwotę 110 mln zł.

Przypomnijmy, że 19 maja br. zarząd województwa rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 1.2 wybierając do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 28,3 mln złotych, wartość całkowita projektów to ponad 39 mln zł. Alokacja konkursu wynosiła 20 mln zł, ale z uwagi na to, że była niewystarczająca, aby wybrać do dofinansowania wszystkie projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów, zarząd województwa podjął decyzję o zwiększeniu alokacji do kwoty ponad 28,3 mln zł. Pierwsze dwie umowy zostały podpisane 10 czerwca br. w Gorzowie Wlkp.

Zobacz:   Jaka praca jest dobrze płatna w Zielonej Górze?

Wskutek pojawienia się kilku ciekawych przedsięwzięć, wyłoniono 3 projekty o wartości niemal 40 mln zł, spośród których ten dotyczący dzisiejszej umowy jest największy – mówił Jabłoński. Całkowita wartość projektu to ponad 15 mln zł, a wartość dofinansowania wynosi blisko 11 mln zł.      

Cieszymy się, że wsparcie gospodarki przybiera rzeczywisty wymiar, mieliśmy w ubiegłych latach deficyt, jeśli chodzi o ciekawe projekty, zwłaszcza w północnej części województwa, stąd też ta alokacja wynosiła pierwotnie 20 mln zł. Szczęśliwie okazało się, że pojawiły się dwa ciekawe projekty. Umowy podpisaliśmy 10 czerwca br. w Gorzowie Wlkp. Jeden Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej dotyczy stworzenia Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości, drugi to inkubator dla start-upów realizowany przez Gorzowski Ośrodek Technologiczny – dodał.   

Zobacz:   Potrącił kobietę i odjechał. Policja poszukuje świadków wypadku w Gorzowie Wlkp.

O szczegółach związanych z projektem mówił prezes zarządu Regionalnego Centrum Technologii i Wiedzy INTERIOR Andrzej Matłoka. Umowa „Świadczenie prorozwojowych usług na rzecz MŚP w Centrum Wspierania Startupów w Nowej Solibędzie realizowana w ramach Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości. Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej na poziomie operacyjnym i strategicznym lubuskich MŚP a w w efekcie jego realizacji osiągnięte zostaną efekty:

  • Integracja środowiska biznesowego
  • Zatrzymanie młodych talentów w regionie
  • Sieciowanie współpracy w ramach Lubuskiej Sieci Networkingowej Innowacyjnego Przemysłu
  • Realizacja Strategii branżowych i terytorialnych
  • Wprowadzenie standardów świadczenia usług w IOB.
Zobacz:   Nowe tablice informacyjne i edukacyjne na terenie obszarów Natura 2000 w Lubuskiem

Wnioskodawca zamierza wykreować nową oraz kompleksową kombinację usług w ramach autorskiego modelu pt. Interior Startup Space. Wszystkie te działania znacząco zwiększą konkurencyjność regionu oraz poszczególnych przedsiębiorstw MŚP, wpłyną na poprawę sytuacji na rynku pracy oraz znacząco poprawią wizerunek województwa.

Główną grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa sektora MŚP – startupy. Zakres projektu można podzielić na dwie fazy- fazę realizacyjną, która dotyczy wytworzenia infrastruktury celem świadczenia usług prorozwojowych oraz fazę operacyjną, która dotyczy świadczenia tych usług będących efektem dostarczenia infrastruktury.

W ramach realizacji projektu wybudowany zostanie obiekt biurowy oraz hala produkcyjna dla realizacji prac prototypowych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 3,1 tys. m2. Wytworzona infrastruktura umożliwi wsparcie MŚP w zakresie możliwości świadczenia przez Wnioskodawcę na ich rzecz 4 usług prorozwojowych, w tym 3 nowych (doradczych) i 1 znacząco ulepszonej (inkubacyjna).

W uroczystości wzięli udział radni województwa: Grzegorz Potęga i Beata Kulczycka.