Pogranicznicy ze wspólnej polsko-niemieckiej placówki w Świecku zatrzymali trzech cudzoziemców naruszających przepisy migracyjne i prawo do swobodnego przemieszczania się po krajach strefy Schengen.

Polsko-niemieckie patrole zatrzymały obcokrajowców naruszających przepisy migracyjne
fot. Straż Graniczna

Wspólny polsko-niemiecki patrol zauważył w okolicy mostu kolejowego w Świecku mężczyznę, który szedł w stronę niemieckiej granicy. Okazało się, że to 40-letni obywatel Mołdawii, który usiłował niezgodnie z przepisami przekroczyć granicę, by dostać się do Niemiec. Poza mołdawskim dowodem osobistym, który nie uprawnia go do przekraczania granicy, 40-latek nie miał przy sobie innych dokumentów.

Mężczyzna został zatrzymany za nielegalny pobyt w naszym kraju oraz za usiłowanie przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że dane mężczyzny umieszczone zostały w Systemie Informacyjnym Schengen w celu odmowy wjazdu lub pobytu w strefie Schengen. Cudzoziemiec pozostaje w dyspozycji Straży Granicznej. 

Zobacz:   Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku działa już 15 lat

Świecko: SG zatrzymała obcokrajowców naruszających przepisy migracyjne

Drugi polsko-niemiecki patrol, który pełnił służbę po niemieckiej stronie granicy, zatrzymał dwie osoby, które w Niemczech przebywały niezgodnie z przepisami. Zatrzymany 37-letni obywatel Bangladeszu podczas kontroli okazał tylko francuską kartę pobytu. Mężczyzna nie posiadał przy sobie paszportu. Został zatrzymany za nielegalny wjazd i pobyt na terytorium Niemiec.

Natomiast obywatel Ukrainy podróżował kontrolowanym przez funkcjonariuszy autem. Podczas kontroli 19-letni Ukrainiec został zatrzymany za przekroczenie granicy z Polski do Niemiec bez odpowiednich dokumentów. Jak się później okazało, 19-latek złożył wcześniej wniosek w Polsce o udzielenie mu zezwolenia na pobyt.