Obwodnica Słubic w ciągu drogi krajowej jest temat rozmów samorządowców od wielu lat. Na potrzebę przeprowadzenia inwestycji systematycznie wskazuje członek zarządu Marcin Jabłoński. Kolejnym tego wyrazem było spotkanie z udziałem zainteresowanych stron, na którym to jednak zabrakło przedstawicieli miasta Słubice.

Obwodnica Słubic musi powstać, zwiększyłaby potencjał gospodarczy Słubic
fot. Pixabay

Podczas spotkania omówiono problemy komunikacyjne dotyczące powiatu słubickiego. Mowa o m.in. obwodnicy Kunowic, która powiązana jest z obwodnicą Słubic w ciągu drogi krajowej. Dyskutowano również o problemach na sieciach dróg wojewódzkich, związanych z utrudnieniami komunikacyjnymi na dojeździe do przejścia granicznego w Świecku, w ciągu autostrady A2. Członek zarządu Marcin Jabłoński zaznaczył, że mówiąc Słubice, myśli o całym regionie, na który oddziałuje opisany problem komunikacyjny.

Wielokrotnie podkreślano już, że obwodnica Słubic ma kluczowe znaczenie dla miasta oraz regionu, ale wymaga współpracy wielu podmiotów na wielu poziomach. Najprościej umówić się publicznie, co do kilku rzeczy. Następnie trzeba pilnować na każdym kroku tego, co każdy zobowiązał się zrobić  – przekonywał Jabłoński podczas jednej z debat, która odbyła się w Słubicach jeszcze w 2019 r.

Zobacz:   Utrudnienia na kolei: Odcinek Słubice-Frankfurt-Słubice będzie obsługiwać zastępcza komunikacja autobusowa

W podobnym tonie zostało utrzymane również czwartkowe spotkanie. Udział w nim wzięło wielu samorządowców, którzy przedstawili swój punkt widzenia oraz pomysły związane z drogą. Niestety zabrakło przedstawicieli miasta, które w całej inwestycji miałoby być kluczowym partnerem.

Obwodnica Słubic zwiększyłaby potencjał gospodarczy miasta

Już kilkanaście lat temu przebieg trasy konsultowany był przez gminę Słubice. Pamiętam prowadzone przeze mnie konsultacje z mieszkańcami, które nie należały do łatwych. Nigdy jednak do tej pory nie znalazło się finansowanie dla tej obwodnicy. Minęło wiele lat, dzisiaj mamy inne czasy, a obwodnica jest potrzebna jeszcze bardziej niż wcześniej, bo ruch znacznie się zwiększył – przekonywał zgromadzonych gości Marcin Jabłoński.

Zobacz:   Przebudowa DK12: Trasa Żary-Żagań-Szprotawa ma być dostosowana do standardów drogi GP

Uczestnicy spotkania zaznaczali, że na chwilę obecną kluczową kwestią pozostaje przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. – Próbujemy namawiać władze miasta, aby wzięły na siebie ciężar przygotowania tej dokumentacji. To gmina wytacza kierunki rozwojowe. Uwzględniając wagę inwestycji, bo obwodnica musi powstać, nie przekonują mnie argumenty o kosztach, związanych z całym procesem. Droga zwiększyłaby potencjał gospodarczy Słubic – tłumaczył członek zarządu.

W spotkaniu, które odbyło się 2 września udział wzięli: Leszek Bajon – starosta słubicki, Marta Ludwiczak – sołtys Kowalowa, Cezary Nowaczewski sołtys Sułowa, Zbigniew Ziętek – sołtys Nowych Biskupic, Paweł Sokołowski – sołtys Kunowic, Mieczysław Kotulski – sołtys Serbowa, Paweł Tonder – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Sławomir Kotylak – dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL, Katarzyna Kondracka – Z-ca Dyrektora Oddziału ds. Zarządania Drogami i Mostami GDDKiA w Zielonej Górze, Grzegorz Kaliszewski – p.o. Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji GDDKiA w Zielonej Górze.