Utworzone w 1945 roku Nadleśnictwo Ośno Lubuskie otrzymało sztandar z okazji 75-lecia jednostki. W uroczystości wręczenia sztandaru uczestniczył wojewoda Władysław Dajczak.

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie otrzymało sztandar
Nowy sztandar Nadleśnictwa Ośno Lubuskie – fot. Portal Gov.pl, LUW

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie zostało utworzone w 1945 roku. Obecnie podlega pod zarząd Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. 75 rocznica powstania nadleśnictwa przypadła na rok 2020, jednak z uwagi na pandemię obchody zostały przeniesione.  

– Dzisiejszy dzień na stałe wpisze się w historię jednostki. Sztandar to materialny dowód tożsamości nadleśnictwa, to hołd oddany minionym pokoleniom leśników. Jest on uhonorowaniem ciężkiej pracy obecnych pracowników oraz wyzwaniem dla następnych pokoleń. To znak łączący tych, którzy tu pracowali, pracują i będą pracować – podkreślił wojewoda Władysław Dajczak po uroczystości.

Zobacz:   Zakończono działania ochronne w rezerwatach Pamięcin i Woskownica

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie zajmuje się szeroko rozumianą wielofunkcyjną gospodarką leśną. Składają się na nią m.in.: pozyskanie drewna, sadzenie i pielęgnowanie i ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa, zagospodarowanie turystyczne, edukacja oraz ochrona przyrody.