Obecnie świat stoi przed wyzwaniami klimatycznymi i energetycznymi. Wciąż poszukuje się nowych sposobów oraz stosuje już znane rozwiązania produkcji energii, służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Oficjalnie Farma Wiatrowa Górzyca rozpoczęła działalność 10 listopada br. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu oraz administracji rządowej i samorządowej z woj. lubuskiego.

Farma Wiatrowa Górzyca
Nowa Farma Wiatrowa Górzyca – fot. RDOŚ, gov.pl

Farma Wiatrowa Górzyca składa się z 12 wiatraków o łącznej mocy 24,0 MW. Turbiny osadzone są na wieżach rurowych o wysokości 100 metrów, a łopaty wirnika mają średnicę 110 metrów.

Przewiduje się, że Farma Wiatrowa Górzyca wyprodukuje 80 GWh energii rocznie. Ilość ta pozwoli zaopatrzyć w energię około 40 tysięcy gospodarstw domowych. Inwestorem przedsięwzięcia jest francuski koncern EDF Renewables. Przedsiębiorstwo jest globalnym producentem energii, jednym z liderów branży na rynku energii odnawialnej. Spółki Grupy są obecne w ponad 20 krajach i specjalizują się w dostarczeniu usług obejmujących farmy wiatrowe: lądowe i morskie, panele fotowoltaiczne, magazyny energii czy stacje ładowania pojazdów elektrycznych. W Polsce koncern działa od 2008 roku.

Swój znaczny udział w realizacji inwestycji m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) ma również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. RDOŚ wydaje obecnie decyzje środowiskowe, a wcześniej opnie i określał warunki realizacji tych przedsięwzięć pod kątem wpływu na środowisko i ochronę przyrody.

Wydawane warunki środowiskowe gwarantują zachowanie wyznaczonych norm w zakresie przestrzennym oraz celów środowiskowych, w tym ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych. Dodatkowo na etapie eksploatacji siłowni w celu oceny wpływu inwestycji na chronione gatunki ptaków i nietoperzy nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia po realizacyjnego monitoringu faunistycznego.

Nowa inwestycja w Radówku to nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla gminy. Dzięki wpływom z podatków, samorząd będzie mógł realizować kolejne zadania służące poprawie jakości życia mieszkańców.

W województwie lubuskim proceduje się coraz więcej wniosków z zakresu OZE. Obecnie największy udział w tych przedsięwzięciach mają elektrownie fotowoltaiczne. W okresie od początku 2020 roku do września 2021 roku do RDOŚ wpłynęło ponad 800 wniosków o wydanie opinii i postępowań dla tych przedsięwzięć. Jednocześnie ich powierzchnia i moc stale się zwiększają. Największa farma fotowoltaiczna w regionie ma 70 ha i 70 MW mocy. Aktualnie procedowane są elektrownie słoneczne, których powierzchnie przekraczają 400 ha.

Pozyskiwanie energii elektrycznej w coraz większym zakresie z odnawialnych źródeł energii jest jednym z działań, mających za zadnie przybliżać państwa do osiągnięcia neutralności klimatycznej.