Zakończyło się postępowanie przygotowawcze prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słubicach w sprawie słubickiego zakładu pogrzebowego, który przez lata oszukiwał swoich klientów. Oszustwa w zakładzie pogrzebowym w Słubicach dotyczyły pobierania nieuzasadnionych opłat za organizację pogrzebów, na jaw wyszły także nieprawidłowości związane z przechowywaniem zwłok.

542 zarzuty za oszustwa w zakładzie pogrzebowym w Słubicach
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Pixabay

W toku prowadzonego postępowania przesłuchano licznych świadków, zebrano i szczegółowo przeanalizowano dokumentację związaną z organizacją przez zakład pogrzebów i wypłatą świadczeń pogrzebowych z ZUS z lat 2016 -2021. Po wnikliwej pracy śledczych zatrzymany został właściciel zakładu oraz osoba zatrudniona tam na stanowisku kierownika. Właścicielowi zakładu przedstawiono łącznie 324 zarzuty popełniania przestępstwa oszustwa w zakładzie pogrzebowym w Słubicach. Według ustaleń od rodzin osób zmarłych pobierano nienależne opłaty. 36 zarzutów dotyczy przechowywania zwłok w niewłaściwych warunkach sanitarno-epidemiologicznych.

Zobacz:   Czas na kwalifikację wojskową w Słubicach – kto musi się stawić i co trzeba wiedzieć?

Skandal w Słubicach: 542 zarzuty za oszustwa w zakładzie pogrzebowym

Na poczet przyszłych kar, w szczególności grzywny oraz obowiązku naprawienia szkody na rzecz osób pokrzywdzonych, przedsiębiorcy zabezpieczono gotówkę w kwocie miliona złotych. Prokuratura Rejonowa w Słubicach wystąpiła ponadto z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, jednakże Sąd Rejonowy w Słubicach wniosku tego nie uwzględnił. Kierownikowi zakładu przedstawiono łącznie 182 zarzuty. Prokurator Rejonowy w Słubicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nadal gromadzone i analizowane są dokumenty związane z prowadzoną przez zakład pogrzebowy  działalnością. Za powyższe przestępstwa obu podejrzanym grozi kara nawet 12 lat pozbawienia wolności.