Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW) obchodziło swoje 15-lecie. W uroczystości, która odbyła się 18 stycznia, udział wziął Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Michalski oraz wielu zaproszonych gości z Polski i Niemiec.

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku (PNCW)
fot. Lubuska Policja

Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku zostało utworzone na podstawie polsko-niemieckiej umowy międzyrządowej z 2002 roku. Jego głównym celem było zrekompensowanie zniesienia kontroli granicznych w strefie Schengen oraz poprawienie bezpieczeństwa w strefie nadgranicznej obu państw.

PNCW jest pierwszym tego typu centrum w Polsce, a także największym centrum współpracy policyjnej w kraju pod względem ilości wymienianych wniosków i przekazywanych informacji, a także właściwości terytorialnej. Oficjalnie zostało otwarte 17 grudnia 2007 roku i od tego czasu jest głównym miejscem, gdzie wymieniane są informacje dotyczące zaistniałych zdarzeń na pograniczu polsko-niemieckim, a przede wszystkim o nielegalnej migracji, przemycie osób i towarów, fałszerstwach dokumentów tożsamości oraz tych uprawniających do przekraczania granicy państwowej, a także o osobach przyjmowanych i przekazywanych w ramach readmisji.

Zobacz:   „Program przystankowy” poprawi dostęp do kolei w regionie - w Lubuskiem obejmie 6 lokalizacji

Codziennie, przez całą dobę, blisko 70 funkcjonariuszy z Polski i Niemiec odpowiada za obsługę zdarzeń oraz realizację spraw na obszarze województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego, a w najpoważniejszych sytuacjach, także na terenie obu krajów.