W Rzepinie odbył się festyn, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie wartości rodzinnych jako metody profilaktyki uzależnień. Festyn rodzinny w Rzepinie odbył się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które mają na celu zmniejszenie problemu alkoholizmu i narkomanii wśród mieszkańców gminy.

Festyn rodzinny w Rzepinie
fot. KPP w Słubicach

W trakcie imprezy organizowane były różnego rodzaju konkursy dla dzieci i dorosłych, w których udział brali rodzice i dzieci. Festyn rodzinny w Rzepinie był okazją do wspólnej zabawy rodzinnej i wzajemnego wsparcia. Podczas festynu rozdawane były także broszury i ulotki propagujące wartości rodzinne oraz informujące o szkodliwości alkoholu i innych używek.

Zobacz:   „Mamo ten Pan kradnie!” - dziecko nakryło złodzieja, mama go zatrzymała

Jednym z ważniejszych aspektów festynu było wprowadzenie zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu na terenie imprezy. Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wielokrotnie przypominali uczestnikom o szkodliwości alkoholu i jego destrukcyjnym wpływie na funkcjonowanie osoby i całej rodziny.

Festyn rodzinny w Rzepinie był częścią ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Postaw na rodzinę”, która ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę silnych więzi i wartości rodzinnych w profilaktyce uzależnień. Ideą tej kampanii jest propagowanie idei, że silne więzi rodzinne mogą pomóc w zapobieganiu uzależnieniom, a wspólna zabawa i przeżywanie pozytywnych emocji to klucz do zdrowego stylu życia.

Zobacz:   Zbąszynek: Policjanci ze Słubic i Świebodzina odnaleźli zaginionego 36-latka. Wzorowa wymiana informacji

Festyny rodzinne, takie jak ten w Rzepinie, są doskonałą okazją do propagowania wartości rodzinnych i zdrowego stylu życia. Takie imprezy zwiększają świadomość społeczną na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków oraz promują rodzinne więzi jako skuteczną metodę profilaktyki uzależnień.

Komentarze