Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, Placówka Straży Granicznej w Świecku oraz Wspólna Polsko-Niemiecka Placówka w Świecku, zmienią swoją siedzibę. Decyzja o tym, że Straż Graniczna przeniesie się ze Świecka do sąsiednich Słubic, została podjęta przez Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, który podpisał umowę najmu nowych pomieszczeń dla wymienionych jednostek. Ich przyszła lokalizacja to budynek Domu Studenta „Forum” przy ul. Piłsudskiego 18 w Słubicach.

Straż Graniczna przeniesie się ze Świecka do Słubic
Przyszła siedziba Straży Granicznej w Słubicach – fot. Straż Graniczna

Przeniesienie jednostek z Świecka do Słubic przyniesie wiele korzyści. Wymienione jednostki są kluczowe dla zwalczania przestępczości transgranicznej na granicy polsko-niemieckiej, która jest jednym z głównych szlaków handlowych w Europie. Przeniesienie ich do Słubic poprawi warunki służby dla funkcjonariuszy oraz umożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwój i rozszerzenie współpracy polsko-niemieckiej w obszarze szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Wśród tych działań znajdą się m.in. wymiana informacji, wspólne patrole oraz wspólne zarządzanie na wypadek zdarzeń transgranicznych.

Zobacz:   Puchar Tymbarku 2023: Regionalny finał już 15 i 16 maja w Lubsku

Przeniesienie jednostek NoOSG ze Świecka do Słubic przyczyni się także do zapewnienia większego poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom strefy przygranicznej oraz wszystkim obywatelom strefy Schengen. Jednakże faktyczne przeniesienie wymienionych jednostek do nowej siedziby nastąpi dopiero w ciągu najbliższych dwóch lat, ponieważ wymaga to przeprowadzenia prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 18 w Słubicach, które dostosują go do potrzeb służbowych Straży Granicznej.

Komentarze