Już niebawem rusza kwalifikacja wojskowa w Słubicach. Tegoroczna kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach w dniach od 2 do 7 czerwca (mężczyźni) i 19 czerwca 2023 r. (kobiety).

Kwalifikacja wojskowa w Słubicach 2023
fot. ©ESPECO/Regioneo.pl

Kwalifikacja wojskowa w Słubicach ma na celu sprawdzenie zdolności fizycznych i umysłowych osób przeznaczonych do służby wojskowej oraz określenie kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla niektórych grup wiekowych i płciowych. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji, naruszają przepisy prawa i mogą ponieść za to konsekwencje prawne.

Kwalifikacja wojskowa w Słubicach: Kto musi się stawić

W kwalifikacji wojskowej muszą wziąć udział mężczyźni urodzeni w 2004 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Zobacz:   Białorusin podejrzany o kradzież terenówki zatrzymany po pościgu przez Straż Graniczną

Kwalifikacji wojskowej muszą też stawić się osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Ponadto, kwalifikacji wojskowej muszą stawić się osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Zobacz:   Kandydaci do Policji ćwiczyli na torze przeszkód

Kwalifikacja wojskowa to bardzo ważny proces, który pozwala na określenie zdolności do służby wojskowej oraz wstępną selekcję kandydatów. Komisja wojskowa dokona oceny ich zdolności fizycznych i umysłowych. W przypadku, gdy stwierdzona zostanie brak zdolności do czynnej służby wojskowej, przeprowadzane są kolejne badania oraz udzielana jest pomoc medyczna. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do służby wojskowej, zostaną powiadomione o dalszych krokach i terminach, które będą musiały spełnić.

Jeśli chodzi o dokumenty, należy posiadać ze sobą dowód osobisty oraz w przypadku mężczyzn urodzonych w latach 2002-2004, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. W niektórych przypadkach należy mieć przy sobie dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zobacz:   Zaginęła 51-letnia Olga Ratajczak. Od soboty nie ma z nią żadnego kontaktu

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w Słubicach, będzie prowadzona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach w dniach od 2 do 7 czerwca (mężczyźni) i 19 czerwca 2023 r. (kobiety).