W wyniku rutynowej kontroli na autostradzie A2 koło Rzepina inspektorzy lubuskiej Inspekcji Transportu Drogowego podjęli działania wobec litewskiej ciężarówki, której przewoźnik wykonywał nielegalny przewóz kabotażowy. Zgodnie z dokumentami przewozowymi, zestaw należał do litewskiej firmy i wykonywano transport rzeczy na terenie Polski. Jednakże warunki przewozu kabotażowego nie zostały spełnione, co skutkowało skierowaniem sprawy do postępowania administracyjnego, a przewoźnikowi grozi wysoka kara pieniężna.

Inspektor ITD wstrzymali nielegalny przewóz kabotażowy na autostradzie A2 koło Rzepina
Ciężarówkę wykonującą nielegalny przewóz kabotażowy skierowano na wyznaczony parking strzeżony – fot. Gov.pl/ITD

W środę, 17 maja, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli ciągnik siodłowy wraz z podpiętą naczepą na autostradzie A2 koło Rzepina. Zestaw należał do litewskiej firmy, a dokumentacja przewozowa wskazywała na przewóz kabotażowy, czyli przewóz towarów między miejscami na terytorium Polski przy użyciu zagranicznego pojazdu lub przedsiębiorcy.

Zobacz:   Białorusin podejrzany o kradzież terenówki zatrzymany po pościgu przez Straż Graniczną

Rzepin: Nielegalny przewóz kabotażowy udaremniony przez ITD na autostradzie A2

Przewóz kabotażowy jest legalny, jednak pod pewnymi warunkami. Niestety, w przypadku tego przewozu, te warunki nie zostały spełnione. Kierowca, który podlegał kontroli, nie był w stanie przedstawić dokumentów potwierdzających wykonanie poprzedniego przewozu międzynarodowego ani dokumentów dotyczących przewozów kabotażowych. Jedyne, co wyjaśnił inspektorom, to fakt, że dzień wcześniej wjechał do Polski z Litwy bez żadnego ładunku.

Wobec stwierdzonego naruszenia przepisów regulujących rynek transportowy, inspekcja podjęła działania administracyjne przeciwko przewoźnikowi. Litewski przedsiębiorca wpłacił kaucję w wysokości 12 000 zł na poczet przewidywanej kary. Po zakończonej kontroli, kierowca nie mógł kontynuować podróży do miejsca rozładunku. Zamiast tego, ciężarówkę skierowano na wyznaczony parking strzeżony. Zgodnie z postanowieniem, pojazd będzie mógł opuścić parking dopiero po przekazaniu ładunku uprawnionemu przewoźnikowi do wykonania tego kabotażu.