Funkcjonariusze Straży Granicznej ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku przeprowadzili skuteczną interwencję mającą na celu powstrzymanie próby nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy w Słubicach. Podczas rutynowej kontroli drogowej w piątek, 18 maja, zatrzymali Volkswagena jadącego w kierunku granicy. Kierowcą był 32-letni obywatel Ukrainy, który pomagał nielegalnym migrantom z Syrii w przekroczeniu granicy.

Ukrainiec pomagał nielegalnym migrantom z Syrii w przekroczeniu granicy
fot. Straż Graniczna

Po dokładnym przeszukaniu cudzoziemców, funkcjonariusze ustalili, że nie posiadali oni żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Z tego powodu zatrzymano ich za usiłowanie niezgodnego z prawem przekroczenia granicy i wszczęto postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, paszporty Syryjczyków zostały zdeponowane, zobowiązano ich również do regularnego zgłaszania się w siedzibie Placówki SG w Świecku.

Zobacz:   Nielegalni migranci próbowali dostać się z Łotwy, przez Litwę i Polskę do Niemiec

Kierowca pojazdu, Ukrainiec w wieku 32 lat, który pomagał nielegalnym migrantom z Syrii w przekroczeniu granicy został aresztowany. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Słubicach podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci dozoru policyjnego wobec mężczyzny. Za pomocnictwo w przekroczeniu granicy państwowej wbrew przepisom we współdziałaniu z innymi osobami grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.