W piątek, 21 sierpnia, funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku wraz z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska prowadzili działania mające na celu kontrolę transgraniczną przemieszczania odpadów. W jednym z kontrolowanych pojazdów ciężarowych ujawnili transport nielegalnych odpadów.

transport nielegalnych odpadów
fot. Straż Graniczna

W kontrolowanym pojeździe według dokumentacji miały znajdować się czyste odpady żelaza i stali, jednak podczas oględzin stwierdzono blisko 16 ton odpadów żelaza i stali zmieszanych z kawałkami drewna, płytkami obwodów drukowanych, pojemnikami ciśnieniowymi i częściami elektrycznymi. Ujawniono także zabezpieczenia nadprądowe i inne moduły instalacyjne. Firma do której jechał zakwestionowany transport nie posiada zezwolenia na odzysk odpadów.

Naczepa, w której znajdowały się odpady, została zabezpieczona. W opinii Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze z delegatury w Gorzowie Wielkopolskim transport przemieszczał się niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Pojazd i 16 ton odpadów pozostaje w dyspozycji PSG w Świecku oraz WIOŚ. W sprawie prowadzone są dalsze czynności.