Umowa na kolejną ekologiczną inwestycję w województwie lubuskim podpisana. Po unijne dofinansowanie sięgnęła gmina Górzyca. Stworzy mikroinstalacje fotowoltaiczne za blisko 400 tys. zł.

górzyca
fot. Pexels

Już kilka miesięcy temu zarząd województwa rozstrzygnął unijny konkurs, dotyczący gospodarki niskoemisyjnej. Wybrano kilkadziesiąt projektów, które otrzymają wsparcie na budowę odnawialnych źródeł energii o łącznej kwocie ponad 48 mln zł. Umowa podpisana dziś przez członka zarządu Marcina Jabłońskiego z Gminą Górzyca wpisuje się w tę listę i działania urzędu marszałkowskiego na rzecz ochrony środowiska.

Farma fotowoltaiczna w Górzycy

Samorząd za niespełna 400 tys. zł zbuduje mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii w postaci paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej. Chodzi przede wszystkim o to, aby zredukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Łączna moc paneli fotowoltaicznych to 100 kW. Dodajmy, że w ramach inwestycji zaplanowano wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią, co umożliwi zamieszczanie na stronie gminy informacji o emisji CO2. 

Zobacz:   Robot Da Vinci będzie operował w Zielonej Górze

Wsparcie Górzycy pokazuje, że pieniądze unijne trafiają do beneficjentów o różnej wielkości. Podpisana umowa potwierdza, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na wsparcie mają szansę zarówno niewielkie firmy lub mniejsze samorządy, jak i przedsiębiorstwa realizujące inwestycje o zasięgu wojewódzkim. Chociażby we wspomnianym wcześniej konkursie na 39 zwycięskich projektów aż kilkanaście opiewa na łączną kwotę prac, które nie przekracza 500 tys. zł. Dodatkowo prawie połowa zwycięskich projektów otrzymała dofinansowanie w kwocie niższej niż milion złotych.