Współpraca policji w Rzepinie oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei doprowadziły do zatrzymania dwóch graficiarzy. Graficiarze – amatorzy umieszczali swoje malunki na wagonach pociągu pasażerskiego.

graficiarze
fot. Policja

Dwóch mężczyzn w wieku 17 i 20-lat, którzy są obywatelami Niemiec zatrzymano w środę, 29 września w wyniku wspólnych działa podjętych przez Służby Ochrony Kolei z policją w Rzepinie. Młodzi Niemcy, którzy byli przejazdem w Rzepinie, wpadli na pomysł umieszczenie grafitti na wagonach pociągu pasażerskiego.

Przy zatrzymanych graficiarzach znaleziono puszki po farbach. 17 i 20-latek trafili do policyjnego aresztu. Następnego dnia stanęli przed słubickim sądem i w trybie przyspieszonym odpowiadali za umieszczanie napisów w miejscu niedozwolonym. Sąd ukarał zatrzymanych mężczyzn grzywną w kwocie 400 złotych. Nałożył również na nich obowiązek solidarnej zapłaty nawiązki w kwocie 600 złotych na rzecz pokrzywdzonego oraz przepadek dowodów rzeczowych służących do popełnienia wykroczenia.