Asp. Ewa Murmyło – specjalistka ds. nieletnich, przeprowadziła spotkanie online z uczniami z Technikum Leśnego w Starościnie. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjno-Informacyjnego pn. „Bezpieczna Młodość”.

Program Bezpieczna Młodość - spotkania online z młodzieżą
fot. Policja

Wojewódzki Program Edukacyjno-Informacyjny „Bezpieczna Młodość” powstał po to, aby zapewnić młodzieży bezpieczeństwo oraz ograniczyć przestępczość na terenie woj. lubuskiego. Program zakłada prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa młodzieży woj. lubuskiego poprzez informowanie i edukację  na temat skutków zachowań ryzykownych takich jak: zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu, cyberprzemoc, a także w obszarze możliwości zapobiegania zjawiskom patologicznym i ochrony przed staniem się ofiarą przestępstw.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓
📎  Na jeziorze Lubiąż eksplodowała motorówka

W zdalnym spotkaniu wzięli udział uczniowie z Technikum Leśnego w Starościnie. Podczas internetowego spotkania asp. Ewa Murmyło wyjaśniła młodzieży zagadnienia związane z przestępczością nieletnich, omówiła pojęcia czynu karalnego i wskazała najczęstsze zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. Ponadto policjantka przestrzegła młodych ludzi przed negatywnymi skutkami zażywania wszelkich środków odurzających, przypominając jednocześnie przypadki zatruć młodych osób dopalaczami, które skutkowały poważnymi i nieodwracalnymi zmianami, a nawet śmiercią.

Policjantka poruszyła również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w sieci oraz upowszechniającego się zjawiska – hejtowania, rodzaju cyberprzemocy, związanego ze stosowaniem agresji werbalnej on-line. Funkcjonariuszka mówiła także o godności osobistej – szanowania i chronienia jej.

📎  Lubuski Paszport Turystyczny 2021. Kolejna edycja już ruszyła

Zwróciła uwagę na wymóg nie udostępniania danych osobowych, w przypadku umieszczania informacji oraz zdjęć własnych i innych osób, na portalach społecznościowych. Podczas prelekcji policjantka podkreśliła także potencjał internetu, który można wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki.

Na koniec spotkania asp. Ewa Murmyło przybliżyła uczniom procedury doboru do Policji oraz przedstawiła poszczególne etapy rekrutacji oraz piony i strukturę jednostki.

Program Bezpieczna Młodość realizowany będzie na terenie całego województwa lubuskiego w szkołach ponadpodstawowych w latach 2019-2024.