Obwodnica Strzelec Krajeńskich to pierwsza z sześciu inwestycji w ramach Programu budowy 100 obwodnic w województwie lubuskim, dla której została podpisana umowa na realizację. Droga powstanie w ciągu krajowej 22-ki. Umowa o wartości 78 mln złotych została zawarta z firmą Colas Polska a zakończenie robót planowane jest w 2024 r.

Obwodnica Strzelec Krajeńskich już w fazie realizacji. Ma być gotowa w 2024 r.
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Unsplash

Obwodnica Strzelec Krajeńskich będzie to jednojezdniową, dwupasową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). W zakres inwestycji wchodzi budowa obiektów mostowych, skrzyżowań jednopoziomowych oraz urządzeń ochrony środowiska, w tym przejść dla zwierząt. Wykonana zostanie także infrastruktura towarzysząca m.in. oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie jest realizowane w formule Projektuj i buduj.

Zobacz:   Szturm antyterrorystów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Napastnik wziął zakładników

Przed wykonawcą jeszcze wykonanie projektu, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i budowa ponad siedmiokilometrowej obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22.

Droga krajowa nr 22 jest jedyną trasą przejazdu przez Strzelce Krajeńskie w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego oraz w kierunku województwa pomorskiego i portów Trójmiasta. Ponadto przebiega przez obszar zabytkowy, co uniemożliwia konieczną rozbudowę układu komunikacyjnego miasta. Ponadto fragment drogi przebiegający przez miasto posiada nawierzchnię z kostki brukowej, co znacznie utrudnia jej utrzymanie w dobrym stanie technicznym przy obecnym natężeniu ruchu, a częste remonty są uciążliwe dla kierowców i mieszkańców miasta.