Prezentacja proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej 22 będzie przedmiotem spotkania informacyjnego, które odbędzie się w Dobiegniewie. Obwodnica Dobiegniewa jest realizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic.

Obwodnica Dobiegniewa: Spotkanie informacyjne w sprawie wariantów przebiegu nowej drogi
Obwodnica Dobiegniewa – proponowane warianty przebiegu drogi. – fot. Portal Gov.pl/GDDKiA Zielona Góra

Spotkanie informacyjne, organizowane w związku z realizowanymi pracami w zakresie przygotowania dokumentacji obwodnicy Dobiegniewa, odbędzie się 6 października 2021 r. o godzinie 18-tej w Auli Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Poznańskiej 8. Opracowane warianty przebiegu trasy zostaną omówione przez projektantów, którzy również będą odpowiadać na pytania uczestników.

Propozycje przebiegu drogi zostały przedstawione również w materiałach załączonych tutaj. W ramach udostępnionych materiałów załączony został także formularz wniosku, w którym można przedstawić swoje uwagi oraz ankieta dotycząca zaproponowanych wariantów trasy. Będą one również dostępne w formie papierowej podczas organizowanego spotkania. Wypełnione dokumenty należy wysłać do Mosty Katowice do dnia 20 października 2021 r.