W miejscowości Lipie Góry (pow. strzelecko-drezdenecki), odbyła się doniosła uroczystość, podczas której OSP Lipie Góry została oficjalnie włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

OSP Lipie Góry włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
fot. KW PSP w Gorzowie Wlkp.

Aktu wręczenia decyzji podpisanej przez Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka, o włączeniu OSP Lipie Góry do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dokonał Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Patryk Maruszak wraz z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem oraz Europosłem do Parlamentu Europejskiego Elżbietą Rafalską. Decyzję odebrał Prezes OSP Lipie Góry dh. Dariusz Sobczak.

Podczas tego ważnego wydarzenia, Ochotnicza Straż Pożarna Lipie Góry została uhonorowana Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. To wyraz uznania dla ich poświęconej pracy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz bezinteresownego oddania służbie dla dobra społeczeństwa.

Zobacz:   Wracają upały w Lubuskiem. W weekend na termometrach znów zobaczymy 30 stopni

OSP Lipie Góry jest jedną z 11 jednostek działających w strukturze Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie strzelecko-drezdeneckim oraz 155. jednostką włączoną do systemu województwa lubuskiego.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) został utworzony w 1991 roku. Jego celem jest skoordynowanie działań ratowniczych podejmowanych w przypadku zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez Państwową Straż Pożarną oraz inne podmioty ratownicze, w tym Ochotnicze Straże Pożarne.

Komentarze