Rezerwaty Lemierzyce i Dolina Postomii możemy zwiedzić, spacerując Szlakiem dzięcioła. Podążając tą ścieżką wybierzemy się w miejsce, gdzie spędzimy czas w wielkogatunkowym lesie nad brzegami rzeki. Wycieczkę możemy rozpocząć w Słońsku lub w Lemierzycach.

Jeden spacer szlakiem dzięcioła, dwa rezerwaty: Lemierzyce i Dolina Postomii
fot. RDOŚ/Portal Gov.pl

Rezerwat przyrody Lemierzyce ma ponad trzy hektary powierzchni i leży na północnym krańcu wsi Lemierzyce nad rzeką Postomią. Ochroną objęty jest tu naturalny, wielogatunkowy las mieszany, porastający strome zbocze krawędzi doliny rzecznej, reprezentowany przez zespół grądu środkowoeuropejskiego. Dominującym gatunkiem w drzewostanie jest buk zwyczajny w wieku 160-200 lat. Wiele buków i dębów osiąga rozmiary drzew pomnikowych, niektóre z nich przekraczają wiek ok. 300 lat. Bogaty podszyt tworzy m.in. bez czarny, leszczyna pospolita czy bez koralowy. Obszar ten jest objęty ochroną rezerwatową od 1970 roku.

Rezerwat przyrody Dolina Postomii utworzony w 2005 roku o powierzchni 68,65 hektarów obejmuje południową krawędź i dno doliny Postomii, stanowiącej jednocześnie krawędź szerokiej pradoliny Warty. Dno doliny zajmują zbiorowiska szuwarowe i łąkowe. Na wyższych terasach i  stromych krawędziach doliny zachowały się bardzo dobrze wykształcone fragmenty lasów grądowych. Rezerwat jest ostoją szeregu cennych gatunków roślin i zwierząt, przede wszystkim ptaków i owadów.

Podczas spaceru naszą uwagę przykują potężne drzewa, które są także siedliskiem chronionych chrząszczy kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej. Położenie rezerwatów w granicach obszaru Natura 2000 Ujście Warty warunkuje występowanie różnych gatunków ptaków objętych ochroną. M.in. dzięciołów, których obserwacja najłatwiejsza jest wiosną, gdy na drzewach nie ma jeszcze liści. Gdy korony się zazielenią, ptaki najłatwiej usłyszeć.

Krajobraz tego miejsca dopełnia rzeka Postomia. Choć nie płynie przez rezerwaty, wyznacza ich północną granicę i oddziałuje na występującą tam przyrodę. Na Postomii organizowane są również spływy kajakowe, podczas których ich uczestnicy mają możliwość podziwiać rezerwaty z perspektywy tafli wody. Z  kolei możliwość spojrzenia na Dolinę Postomii z góry daje 10-metrowa wieża widokowa. Do wieży łatwo trafić także z parkingu przy drodze krajowej 22, pomiędzy Słońskiem a Lemierzycami.

Wśród innych przyrodniczych ciekawostek możemy wskazać Kamień Moritza, czyli imponujących rozmiarów głaz narzutowy czy źródełko Lemierzyce.

20 października po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Krajobrazu. Najlepszym sposobem świętowania tego dnia jest udanie się na wycieczkę. Może to właśnie rezerwaty leżące na Szlaku dzięcioła staną się celem takiej krajobrazowej wędrówki.