W ramach porozumienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z Nadleśnictwem Sulęcin zorganizowano szkolenie dla leśników z zakresu opracowywania i realizacji planu zadań ochronnych. Warsztaty dotyczyły zagadnień związanych z obszarem Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie, który znajduje się w granicach Nadleśnictwa.

Szkolenie dla leśników z Nadleśnictwa Sulęcin
fot. RDOŚ, gov.pl

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, w ramach zawartego porozumienia, przeprowadzili 14 czerwca szkolenie dla leśników z Nadleśnictwa Sulęcin.

Dzięki szkoleniu, zadania z zakresu ochrony czynnej siedlisk, będą realizowane na podstawie dobrej znajomości i umiejętności rozpoznawania w terenie płatów siedlisk przyrodniczych, ich charakterystycznych kombinacji gatunków oraz gatunków wyróżniających jednostki fitosocjologiczne, opisujące poszczególne siedliska przyrodnicze.

Zobacz:   W czwartek 28.09. zawyją syreny alarmowe w lubuskich miastach. Dlaczego i co to znaczy?

Zakres warsztatów obejmował zagadnienia tworzenia i realizacji planu urządzenia lasu oraz wykonywania zadań ochronnych zawartych w treści planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie PLH080008.