GDDKiA ogłosiła przetarg na rozbudowę odcinka DK22 między Słońskiem a Karkoszowem. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dokumentacja techniczna wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i na realizację inwestycji drogowej. Dodatkowo wykonawca będzie odpowiedzialny za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy i udzielanie odpowiedzi na etapie procedury przetargowej.

DK22: Przetarg na projekt rozbudowy odcinka Słońsk-Karkoszów
fot. GDDKiA

Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów, takich jak doświadczenie projektanta drogowego, mostowego oraz geologa, zawodowa integracja osób oraz cena. Celem inwestycji jest dostosowanie DK22 do standardu drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego – przyp. red.), co będzie miało miejsce w latach 2028-2031. W ramach rozbudowy zostaną wprowadzone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostosowanie nośności nawierzchni do przenoszenia ruchu o obciążeniu 11,5 t/oś i poszerzenie pasa drogowego.

Zobacz:   Kiedy będzie gotowa autostrada A18? GDDKiA podała termin

Szczegóły zamówienia są dostępne na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty można składać do 4 kwietnia br. Wykonawca, który zaoferuje najlepsze warunki, zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej i będzie odpowiedzialny za wykonanie dokumentacji technicznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.