Dzień Wszystkich Świętych – kojarzony jest z odwiedzinami bliskich na nekropoliach i ogromnym ruchem w tych miejscach. W związku z powyższym, aby optymalnie ułatwić przejazd oraz parkowanie w rejonach cmentarzy wprowadzone będą czasowe zmiany organizacji ruchu w Świebodzinie.

Akcja znicz w Świebodzinie. Zmiany organizacji ruchu w okolicach cmentarza
fot. Pexels

Jak co roku w Świebodzinie, przy cmentarzu zostanie zmieniona organizacja ruchu. Policjanci informują, że w przypadku dużego natężenia ruchu, może zostać wprowadzone ręczne kierowanie ruchem. W takiej sytuacji polecenia wydawane przez funkcjonariuszy mają pierwszeństwo nad pozostałym oznakowaniem. Kierowcy, który mają rzadki kontakt z ręczną regulacją ruchem, tutaj mogą przypomnieć sobie podstawowe gesty wydawane przez policjantów na drodze.

Zobacz:   Świebodziński SECO/WARWICK otwiera biuro w Zielonej Górze

Zmiany organizacji ruchu w Świebodzinie obowiązywać będą 1 listopada 2021 r. od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych, w zależności od natężenia ruchu. Zmiany wprowadzone będą na ul. Strzeleckiej gdzie obowiązywać będzie zakaz postoju i zatrzymywania po obu stronach drogi. Natomiast ul. Łęgowska zostanie zmieniona w ulicę jednokierunkową w stronę drogi krajowej DK92. Również tutaj będzie obowiązywał zakaz postoju i zatrzymywania po prawej stronie drogi aż do wysokości drugiej bramy cmentarza.