22 stycznia w świebodzińskiej komendzie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie, gdzie podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowe władze.

Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie wybrany
fot. KP PSP w Świebodzinie

W zjeździe uczestniczyli druhowie OSP – delegaci na zjazd powiatowy oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, samorządowcy i kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie. Na początku spotkania, minutą ciszy oddano hołd zmarłym strażakom, którzy odeszli w trakcie kadencji zarządu.

Ustępujący zarząd podziękował wszystkim druhom i druhnom za zaangażowanie w niesienie pomocy. Włodarzom samorządowym i jednostkom współpracującym, Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie podziękowano za wspieranie działalności oraz doposażanie jednostek OSP.

Zobacz:   Dożynki Wojewódzkie: XXIV Lubuskie Święto Plonów w Świebodzinie

Nowym prezesem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Świebodzinie ponownie wybrany został druh Leszek Parandyk.