W Świebodzinie oficjalnie przekazano laptopy dla czwartoklasistów z miejscowej szkoły podstawowej w ramach programu „Laptop dla Ucznia”. Starosta Świebodziński, Zbigniew Szumski, oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Lecha Wierusza, Katarzyna Lachowicz, wręczyli nowoczesne urządzenia 9 uczniom.

Laptopy dla czwartoklasistów przekazane uczniom w Świebodzinie
fot. Powiat Świebodziński/Gov.pl

Program „Laptop dla Ucznia” jest inicjatywą Ministerstwa Cyfryzacji, którego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży. Poprzez zapewnienie równego dostępu do nowoczesnych technologii, program ten ma na celu wyrównywanie szans i umożliwienie uczniom lepszego startu w przyszłość.

Zgodnie z ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpłatne laptopy dla czwartoklasistów zostaną przekazane do końca 2023 roku. Ten sprzęt będzie służył do nauki, rozwijania kompetencji cyfrowych oraz do rozwijania talentów i zainteresowań uczniów. Wsparcie obejmuje uczniów zarówno ze szkół publicznych, jak i niepublicznych, co ma zapewnić równy dostęp do nowoczesnych technologii edukacyjnych dla wszystkich uczniów.

Komentarze