W Zbąszynku, za ponad 14 mln zł powstaje nowoczesna hala sportowa. Wicemarszałek Łukasz Porycki, członek zarządu Marcin Jabłoński oraz burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podpisali 24 czerwca umowę na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej w Zbąszynku”. Przypomnijmy, że 8 czerwca br. Sejmik Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Zbąszynek pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 700 tys. zł.

hala sportowa w zbąszynku
fot. Pixabay

Od wielu lat Województwo Lubuskie wspiera zadania, które mają na celu rozwój sportu oraz poprawę infrastruktury sportowej, angażując się m.in. w sprawę budowy i modernizacji obiektów sportowych na terenie województwa lubuskiego. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli poseł na Sejm RP Waldemar Sługocki oraz radni województwa: Edward Fedko i Zbigniew Kołodziej.  

Siła sportu

Na terenie Gminy Zbąszynek nie ma pełnowymiarowej hali sportowej, a sale sportowe zlokalizowane przy gminnych jednostkach oświatowych są niewystarczające. W ramach projektu powstaje dwukondygnacyjny budynek wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Hala sportowa stanowić będzie uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Obiektów Sportowych im. B. Niemca w Zbąszynku. Obiekt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych w roku szkolnym, a także podczas kampanii letniej „Siła sportu”, prowadzonej przez miasto cyklicznie dla dzieci pozostających w domach podczas wakacji. Hala zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej, Przedszkola Pod Muchomorkiem oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. W hali odbywać się będą treningi zawodników lokalnych klubów sportowych.

Zobacz:   Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców pięciu powiatów. Kryteria kwalifikacji

Potrzeba budowy hali wyrażona została w strategiach i planach rozwoju lokalnego Gminy Zbąszynek m.in. Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek do 2020 oraz Programie Rewitalizacji Gminy Zbąszynek do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.

Burmistrz Gminy Zbąszynek zwrócił się do Marszałek Województwa Lubuskiego z prośbą o dofinansowanie tego zadania ze środków samorządu Województwa Lubuskiego, w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących między innymi sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należy do zadań własnych gminy.

Zobacz:   Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku działa już 15 lat

Wielofunkcyjna hala sportowa w Zbąszynku

Budynek hali sportowej w Zbąszynku posiada dwie kondygnacje. W budynku przewidziano: salę sportową wielofunkcyjną o wymiarach w świetle ścian 44,26 m x 25,63 m wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym, widownię rozkładaną na parterze na około 150 miejsc oraz widownię stałą na I piętrze na 272 miejsca siedzące, salę fitness zaprojektowaną na I piętrze,  5 pokoi hotelowych na I piętrze.

Podstawową funkcją hali w Zbąszynku będzie wielofunkcyjna sala sportowa z możliwością wydzielania odrębnych stref do ćwiczeń lub treningów, przystosowana dla ćwiczących osób niepełnosprawnych. Spełniać będzie ona wymagania normatywne dla obiektów, na których odbywać się mogą zawody krajowe.

Zobacz:   Bezpłatne badania kolonoskopowe dla mieszkańców pięciu powiatów. Kryteria kwalifikacji

Na hali znajdą się boiska, na których będzie można rozgrywać zawody w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, tenis, badminton, jazda i taniec na rolkach i inne zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska lub maty.

Sala może spełniać również rolę sali widowiskowej

Zawody będzie można obserwować z wydzielonych trybun stałych, do których przewidziano komunikację pionową w postaci dwóch klatek schodowych wydzielonych pożarowo oraz windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych dostępnej z holu głównego na parterze i obsługującej wszystkie kondygnacje.

W holu głównym na parterze zaprojektowano kasę biletową, szatnię na odzież wierzchnią oraz toalety ogólnodostępne. Wartość inwestycji to ponad 14 mln zł. Gmina pozyskała środki finansowe na realizację projektu w kwocie 2,4 mln zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.