30 października, Powiat Wschowski przekazał sprzęt komputerowy do nauki dla dzieci z rodzin zastępczych oraz domów dziecka z terenu powiatu wschowskiego.

Sprzęt komputerowy do nauki
fot. Pixabay

Do rodzin trafiło 47 laptopów z oprogramowaniem, torbą oraz słuchawkami. Ponadto każdy dom dziecka otrzymał urządzenie wielofunkcyjne. Każda z rodzin otrzymała również środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne). – poinformował Powiat Wschowski.

↓ Kontynuuj czytanie po reklamie ↓

Sprzęt oraz środki ochrony przekazano dyrektorom domów dziecka. Pozyskano go w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID -19”, który realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

📎  Lubuski Paszport Turystyczny 2021. Kolejna edycja już ruszyła

Projektem objęte zostały rodziny zastępcze z terenu powiatu wschowskiego oraz domy dziecka ze Sławy i Wschowy. Zakupiony sprzęt komputerowy będzie służył dzieciom do nauki zdalnej. Dofinansowanie z z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa i wyniosło ponad 267 tys. zł.