Wielkim sukcesem zakończyła się wczorajsza zbiórka krwi we Wschowie. 35 krwiodawców w niespełna 4 godziny oddało prawie 14 litrów tego życiodajnego płynu. W akcji zorganizowanej przed siedzibą wschowskiej policji wzięli udział policjanci, pracownicy policji, jak i mieszkańcy powiatu.

Zbiórka krwi we Wschowie zakończona sukcesem. Zebrano 14 litrów tego cennego płynu
fot. Policja

W środę, 24 lutego, o godzinie 9-tej przed siedzibą wschowskiej policji stanął mobilny punkt poboru krwi zielonogórskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zbiórka krwi we Wschowie cieszyła się dużą frekwencją a zaangażowanie wszystkich dawców pokazało, że wschowianie nie są obojętni i mocno solidaryzują się w przypadku problemów dotykających całego ich społeczeństwa.

Policyjna zbiórka krwi we Wschowie jest akcją, która już na stałe wpisała się w harmonogram zarówno policji jak i RCKiK. W minionym roku 2020, policjanci zostali wyróżnieni prze Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Certyfikatem Firmy Promującej Oddawanie Krwi a w działania angażuje się również powstały przy komendzie Klub Honorowego Dawcy Krwi. Osoby zainteresowane, miały wczoraj możliwość wstąpienia do klubu.

Mieszkańcy Wschowy, którzy tym razem nie mogli lub nie zdążyli oddać krwi, będą mieli ku temu jeszcze kilka okazji w tym roku. Najbliższa zbiórka krwi we Wschowie odbędzie się 26 maja o godzin. 9:00 a kolejne 26 sierpnia i 24 listopada.