Mieszkaniec Żar, który opuścił miejsce kwarantanny, tłumacząc się, że wyszedł na spacer może poczuć dotkliwe konsekwencje – kara za takie zachowanie może być wysoka, nawet 30 tys. złotych.

spacer
fot. Policja.pl

Kompletnym brakiem wyobraźni wykazał się mieszkaniec Żar, który zamiast przebywać w domu wyszedł na spacer. Dzielnicowi po nawiązaniu z nim kontaktu telefonicznego natychmiast nakazali mężczyźnie, aby powrócił do miejsca zamieszkania. Jednocześnie informując, że konsekwencje takiego zachowania mogą być dotkliwe, ponieważ zostanie skierowany wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.

Nagłaśniane są wszystkie przypadki złamania warunków kwarantanny

W ten sposób ostrzega się przed konsekwencjami prawnymi, ale nie tylko, ponieważ naszym wspólnym celem to ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród społeczeństwa przez odpowiedzialne zachowania.

Zobacz:   Sprzedawali podróbki na bazarze w Łęknicy

Obecna sytuacja spowodowana pandemią jest bardzo trudna dla wszystkich obywateli. To czas wytężonej pracy Policji, służb medycznych, sanitarnych, wojska, straży granicznej. Każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, ograniczając kontakty, przestrzegając podstawowych zasad higieny, a osoby objęte kwarantanną pozostając po prostu w domu.

Policjanci z żarskiej komendy, jak wielu funkcjonariuszy w całej Polsce, sprawdzają miejsca przebywania osób objętych kwarantanną. Odbywa się to za pośrednictwem telefonu. Funkcjonariusze nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami objętymi izolacją. Sprawdzają nie tylko, czy dana osoba znajduje się we wskazanym miejscu, ale także pytają o stan zdrowia oraz, czy potrzebne są artykuły spożywcze. Większość podchodzi do tej sytuacji ze zrozumieniem i w sposób odpowiedzialny, jednakże zdarzają się przypadki nieodpowiedzialnego zachowania.

Osoba pozostająca w kwarantannie musi bezwzględnie stosować się do jej zasad i nie opuszczać wskazanego miejsca pobytu.

– przypomina Policja

W przypadku złamania warunków może grozić grzywna w wysokości nawet do 30 tys. złotych. Kwota ta wzrosła z wcześniejszej – 5 tys. zł wraz z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce.