MOPS w Żarach od kwietnia 2020 r. wstrzymuje wypłaty w kasach wszystkich świadczeń rodzinnych tj. 500+, zasiłków rodzinnych, św. alimentacyjnych, św. opiekuńczych, św. rodzicielskich oraz dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

W związku z trwającą epidemią koronawiurusa SARS-Cov-2, wprowadzane są kolejne ograniczenia. Jednym z nich jest wstrzymanie wypłat świadczeń rodzinnych gotówką w kasach MOPS w Żarach. Od kwietnia świadczenia będą wypłacane wyłącznie przelewem na konto bankowe.

Numer konta należy podać najpóźniej do 14 kwietnia 2020 r. – czyli przed datą sporządzenia list wypłat – informuje Urząd Miejski w Żarach.

Zobacz:   6. Narodowy Dzień Tenisa za nami

Informację o swoim numerze konta na który mają zostać wypłacone świadczenia, można przekazać w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub skrzynki podawczej umieszczonej przy Biurze Obsługi Mieszkańców (wejście „B” Ratusza) lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

Na stronie Urzędu Miejskiego w Żarach podano również telefony do kontaktu w tej sprawie: 068 4708392, 068 4708295, 068 4708371.