W Gminie Żary ruszył nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023. Dokumenty należy złożyć do 25 marca.

Rusza nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Żary
fot. Pixabay

Rodzice najmłodszych kandytatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły w Gminie Żary, mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów w wybranej szkole do 25 marca. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy I, którzy mieszkają w obwodzie wybranej szkoły przymowani są z urzędu na podstawie zgłoszenie. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które rozpocznie się w kwietniu.

Składając wniosek o przyjęcie dziecka należy dołączyć do zgłoszenia oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców dziecka oraz dziecka. Warto pamiętać, że składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek dla których Gmina Żary jest organem prowadzącym (Bieniów, Lubanice, Mirostowice Dolne, Olbrachtów, Sieniawa Żarska, Złotnik, Grabik) zostaną podane do publicznej wiadomości do 21 kwietnia 2022 roku. Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty oraz wnioski można znaleźć na tej stronie.