Od 29 kwietnia do 8 maja 2020 r. potrwa rekrutacja uzupełniająca do kilku placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żary – poinformował urząd.

rekrutacja uzupełniająca
fot. Pixabay

Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w następujących placówkach:

  • Punkt Przedszkolny w Lubanicach – dzieci w wieku 3-6 lat
  • Punkt Przedszkolny w Olbrachtowie – grupa 3 i 4 latków
  • Punkt Przedszkolny w Złotniku- dzieci w wieku 3-6 lat
  • Punkt Przedszkolny w Sieniawie Żarskiej – dzieci w wieku 3-6 lat
  • Oddział Przedszkolny w Mirostowicach Dolnych – dzieci w wieku 5-6 lat

Dokumenty będzie można składać osobiście poprzez włożenie ich do skrzynek przed głównym wejście do szkoły. Aby nie wchodzić do budynków, skrzynki wystawione będą na zewnątrz w godzinach 7:00-15:00. Jest również możliwość wysłania dokumentów pocztą ale w tym przypadku liczyć się bedzie termin dostarczenia dokumentów do placówki a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji uzupełniającej do punktów przedszkolnych w wyżej wymienionych placówkach udziela Centrum Usług Wspólnych Gminy Żary pod numerem telefonu 68 363 00 40.