Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze poinformował, że w Żarach i Bytnicy stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

czym jest ozon
fot. Pixabay

Informację o przekroczeniu poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) – określonego, jako maksymalne dobowe stężenia 8-godzinne kroczące, które nie powinny nastąpić częściej niż 25 razy w roku uśrednione dla okresu z ostatnich 3 lat, przekazał Lubuski Urząd Wojewódzki.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Zielonej Górze odnotował przekroczenie poziomu docelowego O3 (ozonu) na swoich stacjach monitoringu Smolary Bytnickie oraz w Żarach na ul. Szymanowskiego w środę, 20 maja 2020 – poinformowano. Na terenie gminy Bytnica przekroczenie objęło 2,5 tys. mieszkańców natomiast na terenie miasta Żary było to 30,6 tys. osób – poinformowano w komunikacie.

Zobacz:   Konkurs na kartkę świąteczną Wojewody Lubuskiego. Znamy laureatów X edycji

Jak przyczynę wskazano warunki meteorologiczne sprzyjające się formowaniu ozonu, oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka.

Czym jest ozon i kiedy należy się go bać

Ozon (O3) to odmiana alotropowa tlenu. Trzeci atom tlenu sprawia, iż ozon w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu jest silnym utleniaczem fotochemicznym. Ta właściwość powoduje, że ozon w górnej warstwie atmosfery – stratosferze, absorbuje prawie całkowicie niezwykle szkodliwe dla organizmów żywych, promieniowanie nadfioletowe, natomiast ozon w dolnej warstwie atmosfery – troposferze jest zanieczyszczeniem powietrza, które negatywnie wpływa na zdrowie ludzi – informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Zobacz:   Glovo w Żarach dostarczy jedzenie i zakupy do domu

Podwyższone stężenie ozonu w powietrzu może prowadzić do reakcji zapalnych oczu czy chorób dróg oddechowych, w tym nasilenia objawów astmy oraz zmniejszenia wydolności płuc. Organizm człowieka broni się przed przedostającym się do płuc ozonem i zmniejsza ilość wdychanego tlenu, co w konsekwencji może powodować nasilenie chorób układu krążenia. Ozon może powodować senność, bóle głowy i znużenie oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Ponadto podwyższone stężenia ozonu niszczą roślinność oraz przyspieszają korozję materiałów.