- Ogłoszenie społeczne -

W poniedziałek, 22 czerwca, odbyła się w Lubskim Domu Kultury uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i upominków dla laureatów i finalistów konkursów oraz wybitnym uczniom szkół podstawowych, szkół średnich oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

Wyróżnienia dla wybitnych uczniów lubskich szkół 1
fot. Pexels

To wydarzenie to inicjatywa lubskich radnych z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lubsku. Wyróżnienia dla wybitnych uczniów otrzymali finaliści konkursów i olimpiad oraz wyjątkowo wybitni uczniowie ze szkół w gminie Lubsko otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki podczas uroczystego posiedzenia komisji. Wyróżniono także wzorowego pracownika młodocianego praktycznej nauki zawodu, ucznia Branżowej Szkoły I stopnia w Lubsku, uczestnika Ochotniczych Hufców Pracy.

Całość uświetnił występ instrumentalny dzieci i młodzieży ze Społecznego Ogniska Muzycznego w Lubsku podczas koncertu przygotowanego przez pana Ryszarda Kota oraz poczęstunek.

Co o tym sądzisz? Dodaj komentarz