Umowy podpisane wirtualnie, ale termomodernizacja jak najbardziej realna. Marcin Jabłoński, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, podpisał kolejne umowy na termomodernizację szkół. Ponad 7 milionów zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do Kołczyna (Gmina Krzeszyce), Lipinek Łużyckich oraz Ośna Lubuskiego.

termomodernizacje szkoły
fot. archiwum Żary24 online

Uroczyste podpisanie umów, w formie wideomostu, odbyło się w środę 15 kwietnia. Wzięli w nim udział: Marcin Jabłoński – członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Stanisław Peczkajtis – wójt Gminy Krzeszyce, Michał Morżak – wójt gminy Lipinki Łużyckie oraz Stanisław Kozłowski – burmistrz Ośna Lubuskiego.

Działamy w nadzwyczajny sposób, wszyscy już myślimy kiedy minie okres pandemii i będzie można przywrócić normalność, a jednym z głównych przejawów normalności jest swoboda działalności gospodarczej – powiedział M. Jabłoński.

Przedmiotem umów, które w tych nadzwyczajnych warunkach podpisał marszałek i wójtowie, była termomodernizacja szkół. Termomodernizacja to nie tylko poprawa wizerunku elewacji, ale przede wszystkim realne zmniejszenie zużycia energii i oszczędności dla gmin, jako organów prowadzących szkoły. – Wszyscy wiemy jak wiele wysiłku wymagało zwiększenie dofinansowania na te działania, ale udało się, Komisja Europejska się zgodziła – dodał członek zarządu.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

Nr projektu:
RPLB.03.02.01-08-0010/18
Nazwa beneficjenta:
Gmina Lipinki Łużyckie
Wydatki ogółem:
3 633 041,71  PLN
Wydatki kwalifikowalne:
3 633 041,71 PLN
Dofinansowanie:
3 088 085,43 PLN

Przedmiotem projektu jest głęboka termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich. Gł. celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich.

Cele szczegółowe: Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich; Redukcja emisji CO2; Zwiększenie wykorzystania OZE.