Pierwszego dnia lipca podpisano umowę na rozbudowę z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków dla DPS w Miłowicach.

dps w miłowicach
fot. Pixabay

Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie z miejsca dla dorosłych. Podopieczne zamieszkują w 2, 3 i 4 osobowych pokojach, do dyspozycji mają 6 sal dziennego pobytu, pracownie terapeutyczne, salę polisensoryczną, gabinet usprawniania ruchowego, podręczną kuchenkę. DPS w Miłowicach jest wolny jest od barier architektonicznych i stanowi formę pomocy mieszkaniowej i oparcia społecznego oraz zapewnia indywidualną opiekę dla 80 dziewcząt i kobiet. Do Wojewódzkiego Rejestru Domów Pomocy Społecznej Województwa Lubuskiego został wpisany w 2009 r.

Zobacz również: Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach prosi pielęgniarki o pomoc

Planowana inwestycja obejmującą rozbudowę oraz przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach finansowana będzie w całości ze środków własnych powiatu żarskiego a jej koszt to ponad ćwierć miliona złotych.

Prace wykona firma z Dąbrówki Nowej. Stosowne umowy zostały podpisane w środę, 1 lipca, podczas spotkania Starosty Żarskiego Józefa Radziona i wicestarosty Małgorzaty Issel z firmą TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. Planowane zakończenie robót to koniec października 2020 r.