Już wkrótce w gminie Jasień wejdzie obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez każdego mieszkańca, zmienią się również opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiany zaczną obowiązywać do 1 września.

opłaty za gospodarowanie odpadami
Pojemniki na odpady – for. Pixabay

Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 25 zł na mieszkańca. Obowiązkowa będzie również segregacja śmieci a jej ignorowanie bynajmniej nie będzie opłacalne. W przypadku niewypełnienia obowiązku segregacji odpadów, musimy liczyć się naliczeniem w drodze decyzji administracyjnej opłaty podwyższonej – 50 zł miesięcznie.

Wszelkie zmiany związane z ilością zamieszkałych osób należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku pytań i wątpliwości należy kontaktować się z pracownikami Referatu Zamówień Publicznych, Ochrony Środowiska i Promocji.