Od 1 września 2020 r. można skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych. – poinformował Urząd Miejski w Żarach. Ulga za kompostowanie odpadów w Żarach przysługuje właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy wszystkie odpady bio będą gromadzić we własnym kompostowniku.

ulga za kompostowanie odpadów
fot. Pixabay

Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie nowej deklaracji, w której złożymy oświadczenie o posiadaniu kompostownika i zadeklarujemy kompostowanie w nim wszystkich bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz zastosowaniu zwolnienia z tego tytułu. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli zdecydujemy się skorzystać z ulgi, odpadów takich nie będziemy mogli wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane – w przeciwnym razie zostaniemy obciążeni karą za nieprawidłową segregację.

Zobacz:   Szafki cargo – nowoczesny system, który znacząco zwiększa komfort przechowywania

Prawidłowość deklaracji o posiadaniu kompostownika będzie kontrolowana. O tym, kto korzysta z ulgi za kompostowanie odpadów, na bieżąco informowana będzie Straż Miejska oraz pracownicy firmy wywozowej i PSZOK. Jeśli stwierdzą, że właściciel nieruchomości kompostownika jednak u siebie nie ma albo po prostu go nie używa, straci na okres pół roku możliwość korzystania z ulgi.

Na ją ulgę możemy liczyć posiadając własny kompostownik?

Według informacji Urzędu Miejskiego w Żarach jest to ulga w wysokości 5 zł od opłaty miesięcznej wyliczonej dla nieruchomości zamieszkałej (np. 2 osoby x 24 zł= 48 zł, po zastosowaniu ulgi opłata miesięczna wyniesie 43 zł). W skali roku ulga przyniesie nam więc 60 zł oszczędności.

Zobacz:   Szafki cargo – nowoczesny system, który znacząco zwiększa komfort przechowywania