Od 2 listopada aż do odwołania nie załatwimy osobiście żadnej sprawy w Urzędzie Miejskim i MGOPS w Jasieniu. W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na koronawirusa SARS-CoV-2 zostały one zamknięte dla interesantów do odwołania – poinformowano na stronie Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

mgops w jasieniu
fot. jasien.com.pl, Gmina Jasień

Od 2 listopada w celu załatwienia sprawy z urzędami należy kontaktować się telefonicznie, poprzez e-mail lub listownie. Przed wejściem do budynku urzędu umieszczono skrzynkę do której można wrzucać korespondencję kierowaną do urzędu. Nieczynna będzie również kasa a wszelkie wpłaty należy dokonywać elektronicznie. W szczególnych sytuacjach, które dotyczyć będą osób starszych lub niepełnosprawnych kasa zostanie otworzona. Jednak wcześniej należy taką sytuację uzgodnić telefonicznie z pracownikiem.

Zobacz:   Poprawa dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w Gubinie dzięki grantowi

Co istotne, do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu nie należy wrzucać wniosków, które wymagają osobistego stawiennictwa ponieważ otrzymamy je z powrotem bez rozpatrzenia. Dotyczy to złożenia wniosku o dowód osobisty, unieważnienia dowodu osobistego, zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wymeldowania. W tych sprawach, wnioski należy przesłać drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP i podpisać swoim profilem zaufanym.

W informacji opublikowanej przez urząd zaznaczono również, że sprawy, które wymagają osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Jasieniu będą obsługiwane na miejscu ale po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i miejsca spotkania. Dotyczy to np. rejestracji zgonów, pilnego wydania dowodu osobistego itp.

Zobacz:   Poprawa dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych w Gubinie dzięki grantowi

Urzędnicy proszą aby sprawy, które nie wymagają natychmiastowej wizyty, decyzji lub załatwienia odłożyć na późniejszy termin. W celu zasięgnięcia informacji można kontaktować się pod numerem telefonu 68 457 88 72 lub poprzez e-mail. Szczegółowy wykaz telefonów został wywieszony na drzwiach Urzędu Miejskiego w Jasieniu oraz udostępniony w BIP.