ŚDS Arkadia w Zielonej Górze świętował 1 rok swojej działalności. Dom został utworzony przez przekształcenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „Arkadia”. W uroczystych obchodach uczestniczył wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Tort ŚDS Arkadia w Zielonej Górze
fot. LUW, gov.pl

– Środowiskowy Dom Samopomocy to bardzo ważne miejsce, w którym mogą spotykać się ludzie z poważnymi niepełnosprawnościami. W województwie lubuskim mamy tylko jeden powiat, który jeszcze nie prowadzi tego typu placówki i jest to powiat wschowski. Wydział polityki społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzi rozmowy w tym kierunku i jest szansa, że gmina Wschowa będzie aplikowała o utworzenie takiego miejsca. To bardzo dobra informacja, bo domy dziennego pobytu są bardzo potrzebne i odciążają rodziny osób z niepełnosprawnościami oferując opiekę, wyżywienie i terapię. Niezwykle cieszę się, że takie miejsca mogą postawać dzięki rządowym środkom – podkreślał wojewoda Władysław Dajczak po uroczystości.

Zobacz:   Strażacy z Nowej Soli otrzymali potężny pojazd specjalny za ponad 3 mln. złotych. Nowa drabina sięga 41 metrów!

Zielonogórska placówka posiada 30 miejsc dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ze spektrum autyzmu. Ze wparcia domu korzystają uczestnicy o zwiększonych potrzebach w zakresie funkcjonowania i terapii.

W budynku, w którym został usytuowany ŚDS Arkadia, znajdują się również mieszkania chronione dofinansowane w 2019 r. z Programu „Za życiem”. W 2020 r. w obiekcie przeprowadzone zostały prace remontowe oraz zakupiono wyposażenie do poszczególnych pomieszczeń. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa. Na ten cel w 2020 r. Wojewoda Lubuski pozyskał z rezerwy celowej kwotę 424 264 zł, z czego 359 071 zł przeznaczono na remont.

Zobacz:   Masowe kontrole trzeźwości na lubuskich trasach. W 2 godziny zatrzymano kilkunastu pijanych kierowców

Środowiskowe Domy Samopomocy w Lubuskiem

W województwie lubuskim funkcjonują ogółem 34 środowiskowe domy samopomocy, które łącznie dysponują 994 miejscami opieki. 29 jednostek jest prowadzonych przez gminy, a 5 przez powiaty. Pobyt uczestników w tych jednostkach w całości dotuje wojewoda.

Kwota dotacji wynosi 1 752,50 zł na jednego uczestnika lub 2 278,25 zł na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu. Plan dotacji na 2021 r. na bieżące funkcjonowanie lubuskich środowiskowych domów samopomocy wynosi 22,2 mln zł. Z tych pieniędzy prawie 800 000 zł trafi do ŚDS Arkadia.