W drugiej połowie 2021 roku dobiegł końca pierwszy etap remontu pompowni Milsko. Inwestycja prowadzona przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w gminie Zabór w województwie lubuskim i służy ochronie przeciwpowodziowej regionu.

Wody Polskie zakończyły pierwszy etap remontu pompowni Milsko
Pompownia melioracyjna Milsko – fot. Wody Polskie

Pierwszy etap remontu pompowni Milsko, polegał na remoncie istniejącej śluzy wałowej wraz z wymianą zasuwy o napędzie elektrycznym. Wykonano także umocnienia faszynowo-kamienne na górnym i dolnym stanowisku śluzy, płaszcze żelbetowe na części wlotowej i wylotowej płyty dennej śluzy oraz wymieniono barierki ochronne.
 
Inwestycja ma zapewnić prawidłowe odwodnienie miejscowego polderu w czasie przepływu wód wezbraniowych w Odrze. Koszt wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenia prac budowlanych wyniósł łącznie 423 tysiące złotych.
Roboty budowlano-montażowe wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane Maj z Palędzia. W najbliższych latach planowany jest kolejny etap remontu obiektu.